1) Lejeren sørger selv for hængelås til rummet.

2) Lokalerne er altid opvarmet til 5°

3) Der er gode adgangsforhold til depotrummene.

4) Alle opbevarede effekter skal forsikres af lejers egen indbo forsikring.

5) Ved aftale om lejemål erlægges 3 måneders leje i depositum + lejen betales forud inden den 1. i måneden..

6) Prisen på leje er momsfri.

7) Depositum returneres ved fraflytning til lejers bankkonto.

8) Ved for sen eller manglende betaling vil der blive udsendt rykker med gebyr på kr. 100,00.

9) Lejemålet skal opsiges minimum 4 uger før fraflytning.

 

Åbningstider

Der er adgang til depotrummene 7 dage om ugen:

 

Mandag-fredag kl. 06.00 - 20.00

 

Lørdag-Søndag kl. 9.00 - 16.00

 

Eller efter aftale på tlf. 40 29 05 22